Hoeveel rendement maken aandelen gemiddeld?

Hoeveel rendement kan je verwachten op een aandelen belegging?

Bij beleggen in aandelen (en andere asset classes) staat het realiseren van een goed rendement centraal. Daarbij is het uiteraard ook van belang om de risico’s van je beleggingen op een acceptabel niveau te houden. Het rendement op een aandelen investering wordt meestal uitgedrukt in een bepaald percentage op jaar basis. Stel dat u honderd euro heeft geinvesteerd in een aandeel en dat aandeel staat een jaar later op 110 euro. Dan heeft u 10% rendement op jaar basis gehaald. Door het rendement op aandelen uit te drukken in een percentage is het makkelijker te vergelijken met andere beleggingen.

Wat is nu een realistisch rendement op aandelen? Hier is veel onderzoek naar gedaan door veel partijen dus wij hebben daar best een goed beeld van. Het uitgangspunt van deze rendement analyse op aandelen is dat men een lange termijn beleggingshorizon hanteert. Dat willen zeggen dat er minstens gekeken wordt naar een periode van 30 jaar. Op korte termijn schommelen beurzen dermate veel (volatiliteit) dat een gemiddeld rendement percentage niet representatief zou zijn. Als er gekeken wordt naar een zeer lange periode (100 jaar) dan kan men ervan uitgaan dat het rendement op aandelen ongeveer zo’n 7% is.

7% rendement op aandelen op lange termijn is een prachtig rendement, helemaal als u het dividend rendement weer herbelegt op de beurs. Dan ontstaat het zogenaamde rente op rente effect (compounded interest) waardoor uw vermogen nog sneller zal groeien. Einstein noemde het rente-op-rente effect zelfs een wereld wonder aangezien dit effect op lange termijn veel betere resultaten oplevert. Wij willen graag benadrukken dat als u structureel interessante rendementen wilt halen op de beurs, dat een lange termijn beleggingshorizon cruciaal is. Vergeet daarbij het volgende niet: “time in the market is more important than timing the market’. Veel beleggers denken de markt te kunnen verslaan en het beter te doen dan bijvoorbeeld de AEX index of de DOW Jones index. Deze indexen worden vaak als benchmark gebruikt om uw eigen rendementen mee te vergelijken. Echter, op lange termijn zijn er slechts weinig partijen die het beter doen dan een breed samengestelde index. Vandaar dat index trackers, ETF’s, etc de laatste jaren erg populair zijn geworden. Hierbij volgt men automatisch een brede index, zijn de transactiekosten relatief laag en heeft u automatisch een goed gespreide portefeuille. Deze vorm van beleggen is ook veel passiever dan zelf individuele aandelen selecteren (stock picking). Dat laatste kost veel tijd aangezien er veel onderzoek voor nodig is. Daarnaast blijkt het erg lastig om op lange termijn een brede index te verslaan.

Het rendement op aandelen bedraagt op lange termijn doorgaans zo’n 7% per jaar