Rendementbelegger.nl respecteert natuurlijk uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke data en gegevens. Rendementbelegger.nl houdt zich hierbij aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit wil zeggen dat Rendementbelegger.nl duidelijk aangeeft voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij middels deze privacybeleid toelichting. Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen dan:

  • beperken wij dit doorgaans tot enkel en alleen uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
  • vragen wij u vooraf om toestemming te geven om uw persoonsgegevens te gebruiken
  • verstrekken we uw persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden

Voor vragen met betrekking tot ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Rendementbelegger.nl via info@rendementbelegger.nl.