Wat is een obligatie en hoe werkt beleggen in obligaties?

Hoe kan je beleggen in obligaties?

Als je belegt in obligaties leen je geld uit aan een onderneming of overheid. Met een obligatie word je geen mede-eigenaar van de instelling, zoals bij een aandeel het geval is. In ruil voor je lening ontvang je rente. Deze wordt coupon genoemd.

Een obligatie is primair een schuldbewijs, een (gedeeltelijke) lening die is aangegaan door meestal een onderneming, een land of de overheid. Een obligatie heeft een vooraf definieerde vaste looptijd die vrijwel altijd ligt tussen de 5 en 30 jaar. Het vast of variabele rentebedrag uitgekeerd wordt ieder jaar uitgekeerd (dit noemt men coupon) en uiteraard wordt normaliter na afloop van de looptijd de obligatie afgelost door de partij die de schuld is aangegaan (mits de onderneming, het land of de overheid niet failliet gaat in de tussentijd).

Aangezien beleggers hun geld voor langere tijd weg zetten en hierover ook risico lopen, is het rendement op obligaties meestal hoger dan op een reguliere spaarrekening. De koers (prijs) van een obligatie wordt weergegeven in een percentage van de aflossingswaarde (= nominale waarde). Doordat rentes fluctueren, kan de koers van een obligatie omhoog en omlaag gedurende de looptijd.

Beleggingen in obligaties kunnen fluctueren afhankelijk van rentestanden.