Wat zijn high-yield obligaties?

Zijn high-yield obligaties een interessante belegging?

Obligaties renderen op de lange termijn doorgaans wat minder dan aandelen. Een speciale categorie binnen obligatie beleggingen vormen de zogenaamde high yield (hoge opbrengst) obligaties.

Beleggers kunnen een hoger rendement verwachten bij high yield obligaties. Deze beleggingscategorie is doorgaans ook wat minder gevoelig voor een stijgende rente. Kortom, dat zijn mooie voordelen. Echter, uiteraard staan daar wat grotere risico’s tegenover (zoals altijd bij beleggen). Dit hogere rendement wordt betaald aangezien de kredietwaardigheid van de uitgevende partij lager is. Kortom, het risico op het niet ontvangen van de coupon is hoger. In het ergste geval (als de onderneming die de obligatie heeft uitgegeven failliet gaat) zien deze obligatie beleggers zelfs hun hoofdsom in rook op gaan.

Statistisch is aangetoond dat de bedrijven die high yield obligaties uitgeven ook daadwerkelijk vaker failliet gaan. Kortom, doe heel goed je huiswerk als belegger alvorens te investeren in high yield obligaties. Zeker, er valt een hoger rendement te behalen maar de risico’s zijn ook aanzienlijk hoger.

Beleggen in high yield obligaties is risicovoller dan in gewone obligaties. Daar staat wel een hoger rendement tegenover.