Wat zijn de risico’s van beleggen in vastgoed?

Er zijn ook nadelen van beleggen in vastgoed

Uiteraard zijn er ook nadelen van beleggen in onroerend goed (er zijn ook veel voordelen!). Alvorens te investeren in vastgoed is het ook belangrijk stil te staan bij de risico’s:

  1. Vastgoed is illiquide: kortom, u kan niet direct bij uw geld. Een aandeel op cryptomunten kan je ieder moment aankopen en verkopen. Dit geldt zeker niet voor vastgoed. Uw geld zit vast voor langere tijd in stenen en als u wilt verkopen dan is daar een heel traject aan verbonden (makelaars, taxaties, notaris, etc). Kortom, bedenk vooraf of u uw geld voor langere tijd kan missen.
  2. De onderhoudskosten van vastgoed kunnen hoger uitvallen: met name bij oude panden kunnen de onderhoudskosten hoger uit vallen dan aanvankelijk geschat. Denk bijvoorbeeld aan isolatie, nieuwe CV ketel of warmtepomp, nieuwe keuken of badkamer na een aantal jaren, etc. Uw pand wordt gebruikt door huurders en na een aantal jaren zal het er zeker anders uit zien dan tijdens de check-in.
  3. Onroerend goed kent leegstand: u kan er niet vanuit gaan dat uw beleggingspand altijd voor 100% verhuurd is. Huurders verhuizen, een zoektocht naar nieuwe huurders kan even duren, er blijkt minder vraag dan aanvankelijk gedacht, markt omstandigheden wijzigen en ook de vraag van huurders veranderen mee, etcetera
  4. Uw pand kan dalen in waarde: de waarde van onroerend goed fluctueert mee met economische cycli. Na jaren van stijgingen volgen meestal ook dalingen. Als u op de top uw beleggingspand heeft gekocht, dan kan u onder water komen te staan bij een forse daling. Hou daar vooraf rekening mee.
  5. Wanbetaling van huurders: hoewel u uiteraard vooraf uw huurders goed screent, kan het altijd gebeuren dat een huurder zijn/haar huur niet meer betaalt. Uw lasten lopen natuurlijk wel gewoon door. Het proces om een niet-betalende huurder eruit te krijgen, kan lang duren en is dus ook kostbaar

Kortom, hoewel beleggen in onroerend goed zeker interessant kan zijn, is het ook belangrijk om vooraf stil te staan bij de risico’s en een goede afweging te maken.

Beleggen in vastgoed brengt ook risico’s met zich mee. Breng deze nadelen vooraf goed in kaart.